Medlemsorientering 1 2021

 

Vedsted Sogns Lystfiskerforening

Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling jf. vedtægterne Tirsdag d.21 September kl. 19.00

 Generalforsamlingen Holdes på  Vojens Grill Experts selskabslokaler 

 Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

  • · ?

5. Valg iht. vedtægterne.

  1. 6.  

På valg er:

  1. Medlem Gunnar Hansen
  2. Medlem Benny Larsen
  3. Medlem Flemming Madsen
  4. Revisor Per Hansen
  5. Suplant Henrik Andersen

 7. Årets fisk

8.Eventuelt

Husk gyldigt medlemskort!!

 

Velmødt!

Bestyrelse

07 Beretning generalforsamling den 21 September 2021

08 Referat fra generalforsamling 21 September 2021