Medlemsorientering 1 2021

 

Vedsted Sogns Lystfiskerforening

Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling jf. vedtægterne mandag d.21 September kl. 19.00

 Generalforsamlingen Holdes på  Vojens Grill Experts selskabslokaler 

 Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

  • · ?

5. Valg iht. vedtægterne.

  1. 6.  

På valg er:

  1. Medlem Gunnar Hansen
  2. Medlem Benny Larsen
  3. Medlem Flemming Madsen
  4. Revisor Per Hansen
  5. Suplant Henrik Andersen

 7. Årets fisk

8.Eventuelt

Husk gyldigt medlemskort!!

 

Velmødt!

Bestyrelse