Medlemsorientering 1 2020

 

Vedsted Sogns Lystfiskerforening

Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling jf. vedtægterne mandag d.3. februar 2020 kl. 19.30.

 

Generalforsamlingen afholdes på Vedsted Landbohjem i Vedsted.

 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

  • · ?

5. Valg iht. vedtægterne.

  1. 6.  

På valg er:

  1. Medlem Ib Erbs
  2. Medlem Michael Lykkegård
  3. Medlem Kurt Kristensen
  4. Revisor Per Hansen
  5. Suplant Henrik Andersen

 

 

7. Årets fisk

8.Eventuelt

Husk gyldigt medlemskort!!

 

Velmødt!

Bestyrelse