VSL regler 2010

Medlemsorientering 
om regler for 
Vedsted sogns Lystfiskerforening

Medlemskort
Prisen på medlemskort For Senior er kr.150,00 og for efterlønner og pensionister kr.75,00
Kortet for det kalenderår som det er udstedt til. Der er kun medlemmer der er bosiddende i Haderslev Kommune som kan købe årskort alle andre skal købe dagkort.

Gratis fiskeret gives til børn op til 14 år bosiddende i Haderslev Kommune dog kun med en stang eller snøre.
Medlemmer af Sønderjysk Sportfiskerforening bosiddende i Haderslev Kommune har adgang. Til gratis fiskeri i Vedbøl sø dog kun med en stang.

Dagkort senior kr. 50,00 / euro 7,00 Junior kr. 25,00 / euro 3,50 Junior til og med 14 år
Kortet gælder 24 Timer

Mindstemål og fredningstider
Ørred: 40 cm. 01/11 – 15/01
Gedde: 60 cm. 01/04 – 30/04 (under 60 cm. Og over 75 cm. Sættes ud igen NB der må kun medtages 1 gedde pr. dag
Aborre: 25 cm. (Over 38 cm. Sættes ud igen)
 Ål: 50 cm
Se også frednings tider i kassen ved nedkørsel
gå ind på vores hjemmeside: http://www.vsl-vedsted.dk

Robåde/bådpladser
Der er i søen 10 stk. bådpladser og disse administreres af Bestyrelsen. Af disse 10 bådpladser tilfalder den ene bådplads Vedsted Sogns Lystfiskerforenings bestyrelse til kontrol af området. Ansøgning fra foreningens medlemmer sendes til bestyrelsen. Bådene skal godkendes af bestyrelsen og være i vedligeholdt og i sødygtig stand, i modsat fald vil tilladelsen til bådpladsen blive inddraget.
Sejlas med motor er forbudt, tilladt er dog elmotor. Bådene må ikke komme i sivskoven i dyrs og fugles yngletider. Al Sejlas sker på eget ansvar. For bådpladsen betales et gebyr til Vedsted Sogns Lystfiskerforening. Prisen er for tiden fastsat til 200 kr. for 2 år.

Konkurrence
Ved afholdelse af Vedsted Sogns Lystfiskerforenings årlige fiskekonkurrence har kun konkurrence deltagere ret til at fiske i Vedbøl Sø i den periode konkurrencen løber.

Sanktioner
Overtrædelse af foranstående regler påtales af bestyrelsen bemyndige personer, og kan medføre bortvisning fra Vedbøl sø, inddragelse af fiskekort/medlemskort samt evt. indstilling om eksklusion iht. Vedtægterne paf. 5

Således ved taget på generalforsamlingen den 22 februar 2010